Vydavateľ: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 9788081205552
Poč.strán: 104
Rok vydania: 2019
Väzba: brožovaná
Formát: 150x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 13.03. 2019

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 3,08 €
Naša cena: 2,62 €
Zľava: 15%

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2.ročník

Zošit pre študenta 2. časť

Autor: Caltíková Milada a kolektív

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru.2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa.3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí.5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém.6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti.Zošit pre študenta je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie.Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávkyÚlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.Zameranie úloh: porozumenie textu (súvislého, nesúvislého, ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, hodnotenie tvorba textu, navrhnutie riešenia a posudzovanie; kombinovanie jazykových prostriedkov v komunikačnej praxi; argumentácia; zameranie na psychomotorickú a afektívnu doménu; práca s externými zdrojmi; korigovanie neprimeraných slohových útvarov; precvičovanie základných komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika); otvorené a uzavreté úlohy; úlohy bez riešení i s viacerými riešeniami zohľadňujúcimi konkrétnu komunikačnú situáciu; testy pripravujúce na externú maturitu.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii