Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III
Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - ...
12,88 € 9,53 €
Memorix neurologie
Překlad 4., aktualizovaného a doplněného německého vydání, které vydalo nakladatelství Thieme Verlag. Tato ...
34,19 € 25,30 €
Radiační onkologie
Cílem této publikace, která je první českou monografií široce pojednávající o radiační onkologii, je podat ...
59,53 € 47,60 €
Intenzivní péče v pediatrii
Kniha je v naší odborné literatuře první publikací zabývající se intenzivní péčí o děti. Intenzivní ...
31,35 € 27,90 €
Základy chirurgie
Stručná učebnice základních chirurgických oborů je určena pro studenty bakalářských zdravotnických ...
23,81 € 16,91 €
Jedovatí hadi
S rozvojem amatérského chovu exotických jedovatých hadů v České republice v 80. a 90. letech 20. století ...
19,85 € 14,69 €
Potreby v ošetrovateľstve
Pochopenie ľudských potrieb v ich zložitosti, biologickej, psychickej i sociálnej determinovanosti pomôže pri ...
8,63 € 6,47 €
Pôrodná asistencia 1 - Fyziológia
Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Táto učebnica poskytuje základné atribúty učiť sa s analytickým ...
3,50 € 2,60 €
Novinky v gastroenterologii a hepatologii
Kniha podává podrobný přehled zásadních novinek v daném oboru od základní teorie až po chirurgickou léčbu. ...
29,18 € 20,40 €
Variabilita frekvencie srdca
Mechanizmy, hodnotenie, klinické využitie. Aktivity biologických systémov, orgánov, ale aj buniek a subšturktúr ...
19,92 € 14,90 €
Antitrombotická léčba akutních koronárních syndromů
Monografie z ediční řady Klinická kardiologie doplňuje dosud vydané tituly věnované problematice ischemické ...
19,45 € 13,80 €
Jazykozpyt medicíny
Medicína a krásná literatura jdou velice dobře dohromady, dokladem je dlouhá řada píšících lékařů a ...
9,93 € 7,05 €
Gynekologie
Důvodem k novému, doplněnému a přepracovanému vydání této učebnice byl především bouřlivý rozmach ...
47,62 € 37,14 €
Základy anatomie 5 - Anatomie krajin těla
Anatomie krajin těla je pátým dílem Základů anatomie. Již druhé vydání bohatě ilustrované učebnice ...
19,85 € 16,48 €
Chirurgie orgánových metastáz
Publikace pojednává o chirurgii orgánových metastáz různých nádorů (v širším slova smyslu), tedy o tématu ...
35,32 € 28,60 €
Základy speciální chirurgie
Nová celostátní učebnice určená pro studenty všeobecného i zubního lékařství přehledně seznamuje se ...
47,62 € 34,75 €
365 rad Haliny Pawlowské
- CHCETE BÝT VYSOKÁ? CHYTRÁ A ZTEPILÁ? VEMTE SI MALÉHO, TLUSTÉHO DEBILA.- CHCEŠ OSLNIT POTOMKA? POMŮŽE TI ...
8,77 € 6,58 €
Abeceda diabetu
Nové, čtvrté vydání knihy Abeceda diabetu vychází z předchozích tří úspěšných vydání. Nicméně od ...
11,52 € 7,83 €
Neuromuskulární deformity páteře
Komplexní diagnostické, terapeutické, rehabilitační a ošetřovatelské postupy. V knize předkládáme současný ...
19,45 € 13,80 €
Fitness programy. Teorie a praxe
Publikace, určená zejména pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, trenéry a ...
15,48 € 11,92 €
Základy klinické farmakologie
Farmakologický výzkum a vývoj přináší nová léčiva, která působí na širší spektrum lékových cílů. ...
13,89 € 9,70 €
Nukleární kardiologie
V technicky vyspělých zemích patří kardiovaskulární onemocnění k nejčastějším příčinám nemocnosti a ...
23,42 € 16,35 €
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví : MKF řeší problém následků chorob, ...
21,80 € 15,26 €
Tepenné variety a anomálie u člověka
Tato v naší literatuře ojedinělá publikace předkládá přehlednou a ucelenou formou problematiku variet a ...
3,83 € 2,80 €
(2904)