Humor (nejen) pro právní praxi
Kniha se zabývá významem, přínosem a aplikací humoru pro práci právníků, ale i pro jejich relaxaci a zábavu. ...
14,56 € 12,08 €
Chorobopis a liečba slovenského zdravotníctva
Člen Dozornej rady VšZP Marcel Klimek zverejnil vlastný "ozdravný plán" pre zdravotníctvo - ľudia by mali ...
6,90 € 5,18 €
Idea právního státu v dějinách filozofie
Je idea právního státu výdobytkem moderního liberálního myšlení, anebo její počátky můžeme sledovat ...
14,56 € 11,94 €
Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii
Tomsova kniha o idejích spravedlnosti a práva v řecké právní filosofii náleží k dílům, jejichž kvalitu a ...
10,83 € 9,21 €
​Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky
Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou ...
14,90 € 11,18 €
Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania
Vzťah lekár a pacient má byť vzťahom dôverným. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa však stáva v ...
5,30 € 4,03 €
Insolvenční praxe v české republice
Insolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) nabyl účinnosti ke dni 1. ledna ...
16,38 € 13,60 €
Insolvenční zákon - Komentář
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...
112,05 € 95,24 €
Insolvenční zákon s judikaturou
Publikace přináší aktuální znění insolvenčního zákona doplněné o výběr aktuálních a významných ...
32,76 € 27,19 €
Insolvenční zákon s judikaturou
Komplexní soubor judikatury řazený ve vzájemné provázanosti se samotným textem insolvenčního zákona, jehož ...
29,38 € 23,80 €
Internetové volby
Kolektivní práce týmu odborníků z oblasti politologie, ústavního práva či statistiky je přinejmenším ...
15,47 € 11,60 €
Interpretácia a argumentácia v práve
Publikácia sa zaoberá výkladovými metódami, ktoré sú rozpracované v právnej teórii a ktoré sa tiež ...
13,00 € 10,53 €
Introduction to the U.S. Law
Učebnica Introduction to the U.S. Law je zameraná na odborný anglický jazyk na úrovni C1 spoločného ...
13,70 € 11,10 €
Investigatívna psychológia
Súčasné teoretické a praktické problémy vyšetrovania z pohľadu kriminálnej a vyšetrovacej psychológieDruhé ...
31,90 € 26,16 €
Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské
Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo ...
18,20 € 14,56 €
Jednoduché účtovníctvo - postupy účtovania po ostatnej novele
Publikácia so zapracovanými novelami pre rok 2020 Vám prináša všetko, čo potrebujete pre účtovanie v JÚ, ...
9,50 € 6,65 €
Judikatúra - Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy
Judikatúra slúži súdom ako najcennejší inšpiratívny zdroj pre ich rozhodovanie. V oblasti ochrany osobnostných ...
23,00 € 19,09 €
Judikatura a právní argumentace
Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou. Skupina expertů z ...
26,39 € 19,79 €
Judikatura Evropského soudního dvora
Publikace přináší před 400 judikátů Soudního dvora Evropských společenství, Soudu prvního stupně a ...
15,15 € 12,88 €
Judikatúra Najvyššieho súdu SR
Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne ...
12,30 € 9,96 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdny dvor Európskych spoločenstiev) v konaní ...
18,00 € 14,58 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) v ...
16,50 € 13,37 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania
Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ...
4,35 € 3,57 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky ...
14,50 € 11,75 €
(1445)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii