Súbory cookies na našej stránke


Na to, aby sa naša stránka zobrazovala korektne a bola funkčná ako internetový obchod používa pre svoju potrebu súbory cookies. Súbory cookies podľa potreby rozdeľujeme na nasledovné druhy :

  • nevyhnutné na chod stránky - bez týchto cookies súborov by nemohla stránka fungovať správne
  • cookies používaná na sledovanie výkonnosti stránky - zaznamenávanie správania užívateľa na našej stránke
  • cookies na cielenie - cookies na základe ktorých sú zaznamenané informácie ako zákazník využíva našu stránku
  • cookies pre funkčnosť - tieto cookies súbory sú potrebné pre celkovú funkčnosť stránky


v nasledovnej tabuľke nájdete rozdelenie súborov cookies, pre akú doménu sú potrebné, ich doba uloženia a na akú potrebu sú používané


označenie doména trvanie typ vysvetlenie
PHPSESSID littera.sk priebežne nevyhnutné pre chod stránky Cookie generované aplikáciami založenými na jazyku PHP. Toto je univerzálny identifikátor používaný na údržbu premenných relácií používateľov. Spravidla ide o náhodne vygenerované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre daný web, ale dobrým príkladom je udržanie prihláseného stavu používateľa medzi stránkami.
_ga .littera.sk 2 roky výkonnosť stránky a štatistiky Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok.
_gat .littera.sk 1 minúta výkonnosť stránky a štatistiky Tento názov súboru cookie je priradený k službe Google Universal Analytics. Podľa dokumentácie sa používa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek - obmedzenie zhromažďovania údajov na stránkach s vysokou prevádzkou.
_gid .littera.sk 1 deň výkonnosť stránky a štatistiky Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky.
IDE .doubleclick.net 1 rok cielenie Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.
test_cookie .doubleclick.net 15 minút cielenie Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie.
_gcl_au .littera.sk 3mesiace cielenie Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.
_lb .littera.sk priebežne funkčnosť Tento súbor cookies je potrebný pre správne fungovanie a zobrazovanie stránky.
_csrf littera.sk priebežne funkčnosť Tento súbor cookies je potrebný pre správne fungovanie a zobrazovanie stránky.