Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788057101666
Poč.strán: 440
Rok vydania: 2020
Väzba: brožovaná
Formát: 170x240
Jazyk: slovenský
Pridané: 22.03. 2017

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 20,80 €
Naša cena: 17,06 €
Zľava: 18%

Analýza účtovnej závierky

Autor: Šlosárová Anna, Blahušiaková Miriama

Cieľom druhého vydania učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej, a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej účtovnej závierky. Problematiku analýzy individuálnej účtovnej závierky rieši učebnica komplexne a všeobecne, pričom vychádza z aktuálnej právnej úpravy na rok 2020. Zameriava sa predovšetkým na účtovnú závierku malých a veľkých účtovných jednotiek, poukazuje však aj na charakteristické znaky účtovníctva mikro účtovnej jednotky. V jednotlivých kapitolách sa autorky venujú účtovnej závierke vo všeobecnosti, analyzujú uzávierkové práce z hľadiska ich obsahu, vysvetľujú identifikovanie, oceňovanie a účtovanie účtovných prípadov, takisto sa venujú všeobecným požiadavkám na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a jednotlivým súčastiam účtovnej závierky – súvahe, výkazu ziskov a strát a poznámkam, zaoberajú sa finančnou analýzou individuálnej účtovnej závierky, a napokon vysvetľujú nadnárodnú úpravu účtovníctva.Učebnica je určená predovšetkým študentom študijného programu účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je však vhodným študijným materiálom aj pre rôzne formy vzdelávania v oblasti účtovníctva po zvládnutí metodiky účtovania, napr. pri príprave uchádzačov na audítorské skúšky, na skúšky certifikovaných účtovníkov, a môže poslúžiť aj v praxi ako pomôcka pri zostavovaní účtovnej závierky a jej následnej analýze.