Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu
Kniha je vypredaná
Celá kategória Knihy pre štúdium
Vydavateľ: IURA
ISBN: 9788080784720
Poč.strán: 180
Rok vydania: 2012
Väzba: brožovaná
Formát: 2
Jazyk: slovenský
Pridané: 14.08. 2012

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 2,75 €
Naša cena: 2,26 €
Zľava: 18%

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Autor: Gonda Vladimír

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Pomáha študentom radami, návodmi a informáciami, ako si zvoliť tému diplomovej práce, zostaviť osnovu, rozvrhnúť štruktúru, ako zhromažďovať a spracúvať materiál, uvádzať pramene, literatúru, aké sú požiadavky na formálnu úpravu diplomovej práce a ako sa pripraviť na priebeh jej obhajoby. Hlavnou črtou publikácie je autorova snaha rešpektovať a priblížiť metodické usmernenie (MŠVVaŠ SR) č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní (ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011 a na základe ktorého jednotlivé vysoké školy rozpracovali svoje vlastné smernice záväzné pre študentov a zamestnancov), ako aj medzinárodné normy ISO a normy STN, týkajúce sa najmä štruktúry záverečných prác (povinných a fakultatívnych častí a ich presného poradia), resp. základných princípov tvorby citácií a bibliografických odkazov. Na našom knižnom trhu je to ojedinelá pomôcka, užitočná a praktická príručka nielen pre diplomantov, ale aj pre bakalárov a doktorandov, resp. pre ďalších nádejných autorov odborného, najmä ekonomického textu.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii