Európska sociálna charta
Slovenská republika dňa 17.2.2009 súhlasila s ratifikáciou a prezident SR dňa 20.3.2009 ratifikoval Európsku ...
2,85 € 2,28 €
Európska únia
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci ...
16,50 € 14,52 €
Európske menové právo a menové právo na Slovensku
Menové právo Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorené európskym menovým právom, ktoré právne predpisy ...
14,70 € 11,76 €
Europske pravo - European law
Publikácia odborne oboznamuje so základnými princípmi európskeho práva ako najmladšej disciplíny právnej vedy. ...
12,12 € 9,09 €
Európsky marketing
Hlavným obsahom predloženej monografie je priblížiť formovanie a obsah európskeho marketingu ako koncepcie ...
13,50 € 11,88 €
Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska
Publikácia, ktorá sa Vám dostáva do rúk je prierezom histórie vzniku spoločnej európskej meny, súčasnosti a ...
16,00 € 14,08 €
Európsky prokurátor
O tom, že sa pripravovalo vytvorenie Európskej prokuratúry, je slovenská verejnosť, najmä odborná, informovaná. ...
19,80 € 16,04 €
Európsky zatýkací rozkaz - Komentár
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a ...
45,00 € 40,50 €
Eutanazie a rozhodnutí na konci života
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klíčovou otázkou, kterou si ...
14,50 € 11,89 €
Evolúcia práva
Autor poskytol čitateľom netypický pohľad na vývoj právneho systému spracovaný na základe pôsobenia ...
16,00 € 14,40 €
Evropeizace českého práva
Odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních problémů, před jehož řešení byla a je postavena česká ...
11,75 € 8,81 €
Evropeizace veřejné sféry
Soudobé diskuse o budoucnosti evropské integrace (Evropa federální, nebo Evropa multinárodní) často odrážejí ...
15,47 € 12,84 €
Evropská dimenze legislativního procesu
Publikace je věnována tvorbě legislativy Evropské unie – analýze a průběhu unijního legislativního procesu ...
21,84 € 18,56 €
Evropská úmluva o lidských právech
Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem ...
169,72 € 144,26 €
Evropské právo
Osobitost paralelní existence dvou propojených smluvních systémů v Evropě (Konvenční právo a Unijní právo ...
30,67 € 25,46 €
Evropské právo
• páté vydání populární učebnice je nejen systematickým výkladem unijního práva, ale i komentářem ke ...
55,93 € 41,95 €
Evropské trestní právo
Základním východiskem předkládané publikace je rozlišení mezi vytvářením ?skutečného? evropského ...
22,75 € 18,88 €
Exegésis - Výklad právních textů
Předkládané soubory textů umožňují nahlédnout do bohatství římskoprávního dědictví. Rozděleny jsou do ...
5,46 € 4,53 €
Exekučné konanie
V skriptách, ktoré práve držíte v ruke, je podaný výklad podstatnej časti ustanovení Exekučného poriadku ...
13,00 € 10,40 €
Exekučné spory
Spory, ktoré vznikajú v rámci núteného vy´konu súdnych a iny´ch rozhodnutí alebo v súvislosti s ním, sú ...
29,00 € 24,65 €
Exekučný poriadok
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku s právnym stavom k 1. februáru 2017, so ...
4,20 € 3,36 €
Exekučný poriadok - Komentár
Komentár je prvým "sivým" komentárom Nakladateľstva C. H. Beck k slovenskému Exekučnému poriadku, ponúkajúci ...
76,67 € 65,17 €
Exekučný poriadok - Komentár
Exekučný poriadok Komentár Procesný postup exekútora Procesný postup exekučného súdu
44,00 € 37,40 €
Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár
Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. ...
79,00 € 65,57 €
(1447)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii