Autorský zákon - Komentár
Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí ...
20,00 € 16,40 €
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej ...
46,50 € 37,67 €
Autorský zákon. Úzz, 2016
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s právnym stavom k 15. ...
3,50 € 2,80 €
Azylové právo
Publikácia spracováva teoretické a aplikačné problémy azylového práva. Vysvetľuje jednotlivé etapy vývoja ...
10,01 € 8,31 €
Bankové právo záväzkové
Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového ...
49,80 € 40,34 €
Bezdôvodné obohatenie
Vydavateľstvo IURIS LIBRI Vám prináša ďalšiu publikáciu z edície Judikatúra. Publikácia predstavuje prvú ...
24,50 € 20,34 €
Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci
Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred ...
6,95 € 5,07 €
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti ...
33,00 € 28,05 €
Boj o právo
Jheringův „Boj o právo“ patří mezi nejpřekládanější, nejčtenější a myšlenkově nejvlivnější díla ...
10,01 € 8,51 €
Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv
Je porušování lidských práv jednou z příčin terorismu? Zasahují teroristické činy do práva lidských práv? ...
17,29 € 14,35 €
Boj za právo
Kniha významného nemeckého znalca rímskeho práva a právneho teoretika 19. storočia Rudolfa von Iheringa (1818 ...
13,00 € 9,75 €
Bydlení ve vlastním bytě
V předkládané publikaci nalezne čtenář odpovědi na otázky právního režimu bytu, který občan vlastní. ...
20,48 € 17,00 €
Byty a nebytové priestory s judikatúrou
Tretie, prepracované a doplnené vydanie.  Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
2,10 € 1,72 €
Cestné vozidlá - návody na cvičenia
Táto publikácia má pomôcť študentom ľahšie pochopiť teoretické vedomosti a aplikovať ich v praktických ...
13,55 € 10,84 €
Cezhraničné dedenie - Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných dedičstvách
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych ...
15,00 € 12,15 €
Církve a právo Miscellanea
Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího ...
32,43 € 25,94 €
Civil Code - Občiansky zákonník
Ďalšia publikácia z novej edície Translated Legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny ...
23,00 € 18,86 €
Civil Code - Občiansky zákonník, 2. vydanie
Účinný od 1. októbra 2013. Druhé vydanie publikácie z edície Translated Legislation Civil Code prináša ...
23,00 € 18,86 €
Civil Procedure Code - Občiansky súdny poriadok
Druhé vydanie účinné od 1. januára 2013. Druhé vydanie publikácie Civil Procedure Code – Občiansky súdny ...
25,00 € 20,50 €
Civilné mimosporové konanie
Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy ...
19,00 € 15,77 €
Civilné právo procesné
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho ...
27,50 € 20,90 €
Civilné právo procesné
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho ...
27,50 € 20,63 €
Civilné právo procesné
Publikácia sa zaoberá základnými teoretickými a praktickými otázkami vybraných druhov civilného procesu – ...
19,11 € 15,86 €
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Monografie věnovaná právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy je zpracována v komparativním ...
31,02 € 25,44 €
(1447)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii