Exekučný poriadok. Komentár.
Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a ...
89,00 € 75,65 €
Exekučný poriadok. Právny stav k 15. septembru 2017
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym ...
3,90 € 3,20 €
Exekučný poriadok. Úzz, s účinnosťou od 1. januára 2018
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s účinnosťou od ...
3,90 € 3,12 €
Extremismus a společnost
Publikace je určena jako základní studijní materiál studentům vysokých škol bezpečnostně právního ...
17,20 € 15,48 €
Film z hlediska autorského práva
Publikace Film z hlediska autorského práva zpracovává aktuální téma právní úpravy audiovizuální tvorby. Ve ...
8,65 € 7,35 €
Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva
Publikace poutavým jazykem a s historickými a filozofickými přesahy představuje filmové právo chápané jako ...
15,93 € 11,95 €
Filosofické kořeny právního myšlení
Právní myšlení, jak našeptává název knihy, už tradičně souvisí s myšlením filozofickým. Publikace ...
7,28 € 6,19 €
Filosofie práva
Publikace reflektuje klasickou systematiku filosofie. Mezi ontologické otázky práva řadí zejména problematiku ...
22,06 € 19,85 €
Finančné právo
Finančné právo je učebnicou, ktorá je určená pre študentov právnických fakúlt, i pre širšiu právnickú ...
45,67 € 34,71 €
Finančné právo - 2. vydanie
Autorský kolektív odboru finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vám predstavuje ...
45,00 € 38,25 €
Finančné právo a finančná správa
Vysokoškolská učebnica - Vladimír Babčák a kolektív: Finančné právo a finančná správa má reálnu ambíciu ...
17,23 € 13,78 €
Finančné právo na Slovensku
Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich ...
22,90 € 18,78 €
Finančné právo na Slovensku a v Európskej Únii
Vysokoškolská učebnica Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ...
35,00 € 26,60 €
Firma a jej prostredie
K odbornej literatúre o ekonomike priemyselných podnikov pribudla táto prípadná štúdia o skúmanej firme z ...
15,00 € 12,30 €
Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká
Nepoučiteľnosť európskeho zákonodarcu i európskych inštitúcií pri zmenách v oblasti pracovného práva a ...
10,00 € 8,40 €
Fundamentals of European Union Law
The publication presents an introduction to the European Union law. It provides information about functioning of the ...
6,37 € 5,29 €
Fundamentals of Procedural Criminal Law
This textbook has been specifically written for students studying law. Chapter 1 brings together a number of cases ...
8,51 € 7,06 €
Fundamentals of Slovak Commercial Law
The submitted publication focuses on an explanation of the basic terms of commercial law related to business, ...
8,19 € 6,96 €
Gaius, učebnice práva ve čtyřech knihách
Gaiovo dílo Institutionum commentarii quattuor, neboli Učebnice práva ve čtyřech knihách, napsané v posledních ...
14,24 € 11,82 €
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov.
Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. ...
43,90 € 35,56 €
Gender a sociální právo - Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech
Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém ...
23,66 € 19,64 €
Hmotné zabezpečenie v starobe
Táto publikácia má ambíciu poskytnúť komplexný súbor informácií a poznatkov o činiteľoch ovplyvňujúcich ...
6,70 € 5,90 €
Hospodárska politika
Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú ...
17,15 € 15,09 €
Hospodárske právo II. diel
Druhá časť učebnice Hospodárske právo sa zameriava na insolvenčné právo a verejné obstarávanie. Ako ...
15,00 € 12,30 €
(1447)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii