Vydavateľ: Wolters Kluwer
ISBN: 9788057102359
Poč.strán: 256
Rok vydania: 2020
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 06.08. 2020

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 16,50 €
Naša cena: 13,53 €
Zľava: 18%

Odborová organizácia

Postavenie a pracovnoprávne nároky

Autor: Švec Marek

Turbulentné zmeny trhu práce za posledné desaťročie výrazne ovplyvnili vzťahy medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a odborovou organizáciou. Progresívny vývoj kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov však naráža na ich (takmer) nezmenenú právnu úpravu, ale aj na nedostatočnú úpravu podmienok vnútorného fungovania odborovej organizácie.
Vágna právna úprava v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ktorá nereflektuje požiadavky zmeneného pracovnoprávneho prostredia, vyústila do účelových výkladov právnych noriem, dokonca nemožnosti ich aplikácie na niektoré situácie.
Monografia Odborová organizácia – Postavenie a pracovnoprávne nároky po rokoch absencie vydávania publikácií monotematicky zameraných na oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov je prvou publikáciou svojho druhu na slovenskom knižnom trhu.
Fundovaný autorský kolektív na základe vlastných skúseností s realizáciou kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sa neobmedzil len na analýzu a komentovanie právnych predpisov, ale hľadá aj východiská ich praktickej použiteľnosti, rešpektujúc pritom účel ich prijatia do právneho poriadku SR. Šesť precízne spracovaných kapitol prináša čitateľovi napríklad informácie o vzniku a začiatku pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, o činnosti zástupcov zamestnancov, ich nároku na pracovné voľno, zodpovednosti odborovej organizácie za škodu, ale aj o možnostiach odstúpenia a vypovedania kolektívnej zmluvy.
Odborné spracovanie publikácie, ktoré je zároveň zrozumiteľné a určené na praktické použitie, ju predurčuje stať sa významnou pomôckou pre subjekty kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii