Angličtina v kocke pre ZŠ
Prehľadné grafické spracovanie pomáha ľahko sa orientovať v texte a zapamätať si učivo. Učebnica obsahuje ...
4,15 € 3,11 €
Metodika písania bakalárskej práce
Napísanie a obhajoba bakalárskej práce je jednou zo súčastí štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe ...
2,50 € 1,88 €
Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník ZŠ
Zbierku úloh možno využívať na vyučovacích hodinách pod vedením učiteľa, ale aj pri domácich cvičeniach. ...
4,61 € 3,46 €
Prírodopis pre 6. ročník ZŠ - Pracovný zošit
Pracovný zošit pômôže upevniť a precvičiť si poznatky z biológie živočíchov a poskytne ďalšie ...
4,28 € 3,10 €
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ
Publikácia je vlastne pracovným zošitom, výbornou pomôckou pre rodičov a učiteľov a najmä pre žiakov. ...
2,80 € 2,80 €
Náuka o spoločnosti - Krok za krokom k maturite
Chystáte sa na maturitu? Neváhajte a siahnite po učebnici, v ktorej je prehľadne zhrnuté celé stredoškolské ...
6,61 € 4,96 €
Svetové dejiny I.
Prehľad dejín praveku, staroveku a stredoveku do roku 1492. Nová maturita - určené študentom a pedagógom ...
9,92 € 7,44 €
Informatika kniha 1 + 2
Séria obsahuje 2 knihy (288 + 192 strán + dvojfarebné)Informatika prvá časť sumarizuje obsah tém zameraných ...
17,50 € 17,50 €
Daždivé prázdniny - 1.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 1. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, písania a čítania, ...
4,15 € 3,32 €
Daždivé prázdniny - 2.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 2. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, prírodovedy a ...
4,15 € 3,32 €
Daždivé prázdniny - 3.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 3. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, prírodovedy a ...
4,15 € 3,30 €
Daždivé prázdniny - 4.ročník
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 4. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prírodovedy a vlastivedy. ...
4,15 € 3,30 €
Prázdninová slovenčina - 5.ročník
Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 5. ročníku ZŠ. Štyri publikácie: 5. ročník, ...
3,29 € 2,63 €
Prázdninová slovenčina - 6.ročník
Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 6. ročníku ZŠ. Štyri publikácie: 5. ročník, ...
3,29 € 2,63 €
Prázdninová slovenčina - 7.ročník
Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 7. ročníku ZŠ. Štyri publikácie: 5. ročník, ...
3,29 € 2,60 €
Prázdninová slovenčina - 8.ročník
Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 8. ročníku ZŠ. Štyri publikácie: 5. ročník, ...
3,29 € 2,63 €
Nominálne slovné druhy
Analýza podstatných mien, prídavných mien, čísloviek, a zámen s množstvom príkladov. PODSTATNÉ MENÁ 1. ...
4,50 € 3,60 €
Precvič si slovenčinu
Doplňovacie cvičenia na precvičenie pravopisu vybraných slov, vlastných mien, cudzích slov, priamej reči, ...
8,93 € 6,70 €
Základy informatiky
Publikácia, ktorú práve držíte v ruke, je určená študentom vysokých škôl netechnického zamerania a uvedie ...
6,64 € 4,98 €
Biologie I. v kostce pro SŠ
Středoškoláci pozor! První díl Biologie v kostce přehledně shrnuje učivo probírané na všech středních ...
6,94 € 5,21 €
PowerPoint 2000 pro školy
Učebnice prezentačního manažeru PowerPoint popisuje práci s tímto programem od naprostých základů až po ...
5,11 € 4,55 €
Lineárne rovnice I.diel
Kniha obsahuje asi 500 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Lineárne rovnice je téma, kde učiaci sa ...
2,90 € 2,30 €
Populárny slovník modernej fyziky
Kladie si za úlohu sprístupniť niektoré odborné termíny, či pojmy posledného obdobia fyziky a kozmológie. Tie ...
2,92 € 2,60 €
Kombinatorika I.diel
Kniha obsahuje kombinácie bez aj s opakovaním, variácie bez aj s opakovaním a permutácie bez aj s opakovaním v ...
2,90 € 2,30 €
(2850)