Vydavateľ: Poradca s.r.o
ISBN: 9884550
Poč.strán: 248
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210 mm
Jazyk: slovenský
Pridané: 13.06. 2016

Kniha nie je skladom
dodávame do 7 dní.

Bežná cena: 3,60 €
Naša cena: 2,70 €
Zľava: 25%

Aktualizácia III-2 2016

Autor: Kolektív

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2016, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. a č. 167/2016 Z. z. s účin. Od 1.7.2016 a 30.4.2016, Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o z mene a doplnení neitkorých zákonov po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. s účin. od 1.7.2016, Zákon č. 600/2003 Z. z . o prídavku na dieťa po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. s účin. od 1.7.2016, Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. s účin. od 1.7.2016, Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. s účin. od 1.7.2016. Upozornenie na zmenu: Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živn. zákon) v znení neskorších zákonov po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16)...

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii