Vydavateľ: Poradca podnikateľa
ISBN: 8584113061889
Poč.strán: 336
Rok vydania: 2018
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 30.05. 2016

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 13,55 €
Naša cena: 10,84 €
Zľava: 20%

UZZ 26/2018 Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovedosti právnických osôb

Autor: Kolektív

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
podľa právneho stavu k 30. 6. 2018 (Úplne znenia zákonov 26/2018).

Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON
Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.:
*V § 68 je upravená fikcia ukončenia výkonu trestu odňatia slobody pri osobách podmienečne prepustených
z výkonu trestu odňatia slobody, a nie pri podmienečne odsúdených osobách, ktoré
de facto vo výkone trestu ani neboli, ak v rámci skúšobnej doby viedli riadny život a splnili podmienky
podmienečného odsúdenia. Ide o precizáciu ustanovenia a odstránenie zrejmej logickej chyby.

*Novelizovaným znením sa vylučuje účinná ľútosť pri daňových trestných činoch spáchaných organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou.

*Zmeny nadväzujú na novú právnu úpravu terorizmu. Pôvodná právna úprava terorizmu spočívala v trestnom čine terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme. Nová právna úprava sprehľadňuje, dopĺňa a rozdeľuje pôvodnú skutkovú podstatu tohto trestného činu na viac samostatných skutkových podstát trestný čin teroristického útoku, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin financovania terorizmu a nový trestný čin cestovania na účel terorizmu.

Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK
Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.:
*Právnou úpravou sa dopĺňa spôsob zaznamenávania výsluchu obvineného, ak ide o osobu mladšiu ako 18 rokov. Predmetnou úpravou sa navrhovateľ snaží zabezpečiť dostatočnú ochranu detí, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní a ktoré nie sú vždy schopné pochopiť obsah výsluchov, ktoré sa s nimi vedú. Z tohto dôvodu sa navrhuje uskutočniť výsluch obvineného mladšieho ako 18 rokov s využitím technických zariadení určených na záznam zvuku a obrazu.

*Súčasná právna úprava umožňuje oprávneným subjektom podať sťažnosť do troch dní, pričom novým znením sa stanovuje, že má ísť o pracovné dni.

*Ustanovenia dielu upravujúceho konanie proti mladistvým sa nepoužijú, ak dôjde k vzneseniu obvinenia až po dovŕšení devätnásteho roku veku obvineného.

Úplné znenie zákona
č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.:
*Úpravou sa aktualizuje katalóg trestných činov terorizmu obsiahnutý v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb, za ktoré možno vyvodiť trestnú zodpovednosť právnickej osobe o nové trestné činy týkajúce sa terorizmu tak, aby bol zohľadnený nový koncept hmotnoprávnej úpravy v tejto oblasti.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii