Vydavateľ: Poradca podnikateľa
ISBN: 8584113060240
Poč.strán: 328
Rok vydania: 2016
Väzba: brožovaná
Formát: 148x210
Jazyk: slovenský
Pridané: 30.05. 2016

Kniha nie je skladom
dodávame do 7 dní.

Bežná cena: 16,56 €
Naša cena: 13,25 €
Zľava: 20%

UZZ 25/2016 Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovedosti právnických osôb

Autor: Kolektív

Publikácia obsahuje Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa právneho stavu k 4. 5. 2016.

podľa právneho stavu k 4. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 25/2016)
Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:
*Trestný zákon ako kódex priamo a vyslovene pripúšťa aj páchateľstvo právnických osôb, pričom
právna úprava trestnej zodpovednosti bude upravená v osobitnom zákone č. 91/2016 Z. z.
*Nová skutková podstata trestného činu spočívajúca v neoprávnenom vyrobení, používaní alebo
prechovávaní overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla na účel použiť ju
ako pravú.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
*Zmeny predstavujú terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK

Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:
*V nadväznosti na zavedenie novej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb sa
upúšťa od doterajšieho konceptu postihovania právnických osôb prostredníctvom ukladania ochranných
opatrení zhabania peňažnej čiastky a zhabania majetku.
*V nadväznosti na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb osobitným zákonom sa
nanovo koncipuje právna úprava výkonu cudzieho rozhodnutia vo vzťahu k právnickým osobám.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
*Zmeny predstavujú terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.

Zákon
č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb
*Nový zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov ukladaných
právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti
právnickým osobám.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii