Vydavateľ: IURIS LIBRI, s.r.o.
ISBN: 9788089635184
Poč.strán: 343
Rok vydania: 2015
Väzba: viazaná
Formát: 2
Jazyk: slovenský
Pridané: 10.07. 2015

Kniha nie je skladom,
zasielame do 7 dní

Bežná cena: 29,00 €
Naša cena: 24,65 €
Zľava: 15%

Exekučné spory

Autor: Mazáková Jana

Spory, ktoré vznikajú v rámci núteného vy´konu súdnych a iny´ch rozhodnutí alebo v súvislosti s ním, sú často skutkovo, ale aj právne zložité. Toto poznanie bolo účinny´m podnetom na prípravu a zostavenie vy´beru judikatúry o exekučny´ch sporoch.Cieľom predkladaného vy´beru z judikatúry je kvalifikovane a v istej celistvosti informovať o tom, aky´m spôsobom a aky´mi metódami všeobecné a exekučné súdy vykladajú a uplatňujú hmotné a procesné právo pri rozhodovaní jednotlivy´ch druhov exekučny´ch sporov. Praktické využitie spracovany´ch judikátov predpokladá, že ich používateľsa neobmedzí len na právne vety alebo určité časti toho-ktorého rozhodnutia, ale oboznámi sa aj so skutkovy´m základom, ktory´ viedol k rozhodnutiu vo veci samej alebo len k procesnému vy´sledku. V takomto prípade možno očakávať, že vy´ber judikatúry v tejto publikácii splní účel, na ktory´ bol pripraveny´ a ktory´m je prispieť k predvídateľnosti rozhodovania súdov v exekučny´ch sporoch, v ktory´ch sa nezriedka rozhoduje nielen o osude majetku, ale aj o základny´ch právach a slobodách povinny´ch a oprávneny´ch osôb.Publikácia je určená širokému okruhu odbornej verejnosti.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii