Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
Kniha je vypredaná
Celá kategória Právnická literatúra
Vydavateľ: IURA
ISBN: 9788080783402
Poč.strán: 336
Rok vydania: 2010
Väzba: brožovaná
Formát: 2
Jazyk: slovenský
Pridané: 12.08. 2010

Kniha je vypredaná.

Bežná cena: 18,00 €
Naša cena: 14,76 €
Zľava: 18%

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

Autor: Horváth Edmund

Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov, avšak aj rozhodnutí českých súdov, pokiaľ môžu byť vďaka hodnotným zovšeobecneným názorom užitočné aj pre slovenskú právnu prax. Keďže právna úprava premlčania je v obidvoch republikách v občianskom a obchodnom kódexe takmer totožná, niet pochýb o tom, že judikatúra českých súdov je pre slovenskú právnu prax plnohodnotným prameňom zaujímavých právnych názorov. Problematika premlčateľnosti práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, premlčania nároku na náhradu škody za porušenie vlastníckeho práva, premlčania práva na zaplatenie zmluvnej pokuty určenej percentom z dlžnej sumy za každý deň omeškania, premlčania úrokov z omeškania v súvislosti s premlčaním istiny, vznesenia námietky premlčania v exekučnom konaní či vplyvu zmeny návrhu na zastavenie plynutia premlčacej doby a pod. sú otázkami, ktorých riešenia ponúknuté judikatúrou sú cennými pomôckami pre prácu každého vyššieho súdneho úradníka, sudcu či advokáta. Interpretácia všeobecných pojmov zo strany orgánov aplikácie práva v jednotlivých súdnych rozhodnutiach však môže byť nápomocná aj širšej, najmä podnikateľskej verejnosti či študentom právnických fakúlt.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii