Vydavateľ: EUROKÓDEX
ISBN: 9788081550829
Poč.strán: 108
Rok vydania: 2019
Väzba: viazaná
Formát: 170x240
Jazyk: slovenský
Pridané: 06.03. 2019

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 16,50 €
Naša cena: 13,20 €
Zľava: 20%

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Komentár

Autor: Zimmermann Ján

Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne najbežnejšie praktické a teoretické problémy, ktoré v danej oblasti sú.

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových priestorov je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Rozsiahlejšia novela tohto zákona bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 283/2018 Z. z a je účinná dňom 1. 11. 2018. Priniesla presnejšie pravidlá pre zmluvy o výkone správy, nové povinnosti správcov, nová úprava hlasovania, organizácie schôdzí.

Táto publikácia je tak cenným zdrojom informácií pre právnickú i laickú verejnosť.

Publikácia je určená nielen advokátom, sudcom a celej právnickej obci vrátane kompetentných legislatívnych orgánov, ale aj správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov a v neposlednom rade aj samotným vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Právny stav k 1.1.2019.

Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii