Fundamentals of Slovak Commercial Law
The submitted publication focuses on an explanation of the basic terms of commercial law related to business, ...
8,19 € 6,96 €
Gaius, učebnice práva ve čtyřech knihách
Gaiovo dílo Institutionum commentarii quattuor, neboli Učebnice práva ve čtyřech knihách, napsané v posledních ...
14,24 € 11,82 €
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov.
Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. ...
43,90 € 36,00 €
Gender a sociální právo - Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech
Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém ...
23,66 € 19,64 €
Hmotné zabezpečenie v starobe
Táto publikácia má ambíciu poskytnúť komplexný súbor informácií a poznatkov o činiteľoch ovplyvňujúcich ...
6,70 € 5,90 €
Hospodárska politika
Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú ...
17,15 € 15,09 €
Humor (nejen) pro právní praxi
Kniha se zabývá významem, přínosem a aplikací humoru pro práci právníků, ale i pro jejich relaxaci a zábavu. ...
14,56 € 12,08 €
Chorobopis a liečba slovenského zdravotníctva
Člen Dozornej rady VšZP Marcel Klimek zverejnil vlastný "ozdravný plán" pre zdravotníctvo - ľudia by mali ...
6,90 € 5,18 €
Idea právního státu v dějinách filozofie
Je idea právního státu výdobytkem moderního liberálního myšlení, anebo její počátky můžeme sledovat ...
14,56 € 11,94 €
Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii
Tomsova kniha o idejích spravedlnosti a práva v řecké právní filosofii náleží k dílům, jejichž kvalitu a ...
10,83 € 9,21 €
​Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky
Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou ...
14,90 € 11,18 €
Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania
Vzťah lekár a pacient má byť vzťahom dôverným. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa však stáva v ...
5,30 € 4,03 €
Insolvenční praxe v české republice
Insolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) nabyl účinnosti ke dni 1. ledna ...
16,38 € 13,60 €
Insolvenční zákon - Komentář
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...
112,05 € 95,24 €
Insolvenční zákon s judikaturou
Publikace přináší aktuální znění insolvenčního zákona doplněné o výběr aktuálních a významných ...
32,76 € 27,19 €
Insolvenční zákon s judikaturou
Komplexní soubor judikatury řazený ve vzájemné provázanosti se samotným textem insolvenčního zákona, jehož ...
29,38 € 24,09 €
Internetové volby
Kolektivní práce týmu odborníků z oblasti politologie, ústavního práva či statistiky je přinejmenším ...
15,47 € 11,60 €
Interpretácia a argumentácia v práve
Publikácia sa zaoberá výkladovými metódami, ktoré sú rozpracované v právnej teórii a ktoré sa tiež ...
13,00 € 10,66 €
Introduction to the U.S. Law
Učebnica Introduction to the U.S. Law je zameraná na odborný anglický jazyk na úrovni C1 spoločného ...
13,70 € 11,23 €
Investigatívna psychológia
Súčasné teoretické a praktické problémy vyšetrovania z pohľadu kriminálnej a vyšetrovacej psychológieDruhé ...
29,70 € 24,35 €
Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské
Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo ...
18,20 € 14,56 €
Judikatúra - Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy
Judikatúra slúži súdom ako najcennejší inšpiratívny zdroj pre ich rozhodovanie. V oblasti ochrany osobnostných ...
23,00 € 19,09 €
Judikatura a právní argumentace
Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou. Skupina expertů z ...
26,39 € 19,79 €
Judikatura Evropského soudního dvora
Publikace přináší před 400 judikátů Soudního dvora Evropských společenství, Soudu prvního stupně a ...
15,15 € 12,88 €
(1278)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii