Daňové zákony 2015 Pravda
Daňové zákony v roku 2015 - obsah: Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o spotrebnej ...
4,99 € 3,84 €
Daňové zákony 2016
Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2016. V ...
4,99 € 3,74 €
Daňové zákony 2017
Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou ...
6,49 € 5,06 €
​Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Podpora kapitálového trhu z pohľadu daní, Povinnosť daňovej registrácie ...
10,86 € 8,69 €
​Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v JÚ, Individuálna účtovná ...
13,57 € 10,58 €
Daňový poriadok 2014
Novelizovaný daňový poriadok s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom zneníZÁKON č. 563/2009 Z.z. z 1. ...
2,40 € 1,80 €
Daňový poriadok. Komentár
Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr.Soni ...
69,00 € 62,10 €
Daňový řád. Komentář
Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu ...
81,45 € 65,16 €
Daňový sprievodca 2017
Publikácia obsahuje:Daňové zákony:•Zákon o dani z príjmov•Zákon o DPH•Zákon o používaní ...
8,00 € 6,00 €
Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana
Cílem publikace je předložit čtenářům teoretické pozadí a vhled do problematiky právní ochrany databází. ...
20,48 € 17,00 €
Dědické právo v praxi
Snad žádná oblast občanského práva nedoznala s účinností nového občanského zákoníku a zákona o ...
26,58 € 22,59 €
Dedičské právo
Predkladaná publikácia Dedičské právo ucelene spracováva problematiku tohto základného subsystému ...
12,60 € 10,71 €
Dedičské právo
Komplexný pohľad na vývoj, základné zásady, pramene a inštitúty dedičského práva, objasňuje teoretické i ...
8,96 € 6,72 €
Dedičské právo hmotné
V texte autor venuje pozornosť jednak teoreticko - právnym inštitútom, ako i inštitútom pozitívno právnej ...
20,00 € 15,80 €
Dějiny ruského práva
Tato útlá, ale svým obsahem velmi bohatá publikace zahrnuje dějiny práva v období od vzniku staroruského státu ...
11,83 € 9,82 €
Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku
Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k ...
13,70 € 11,65 €
Demokratizace a lidská práva
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně ...
14,79 € 11,09 €
Deset slavných procesů Marka Tullia
Autor přibližuje čtenářům osobnost Marka Tullia Cicerona a poutavou formou popisuje na základě dochovaných ...
17,29 € 14,35 €
Deutsch für Juristen mit Glossar
Cieľom predkladanej publikácie je dosiahnutie efektívneho porozumenia právnych informácií, stimulovanie ...
15,90 € 13,04 €
Devízové právo v Slovenskej republike
Oblasť devízového práva je pre mnohých „terra incognita“ a tejto problematike sa publikácie z oblasti ...
14,10 € 11,56 €
Dicta et regulae aneb právnické moudrosloví latinské
Znalost latiny, jak připomněl již před více než dvaceti lety Jaromír Kincl, je stále menší a menší a ...
16,38 € 13,60 €
Dieťa v ohrození
V roku 2009 uplynulo 45 rokov od založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a pri tejto ...
8,47 € 6,44 €
Diplomatické a konzulárne právo
V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú ...
19,90 € 16,32 €
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch je neželateľným javom, s ktorým sa spájajú viaceré negatívne ...
18,50 € 16,28 €
(1281)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii