Civilný sporový poriadok
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť ...
6,60 € 5,41 €
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok
Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona ...
24,90 € 18,68 €
Civilný sporový poriadok. Úzz, 2. vydanie
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu ...
3,91 € 3,13 €
Colné právo
Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi ...
38,60 € 31,65 €
Corpus iuris civilis digesta - Tomus I.
Digesta (gr. Pándékeodai), všetko obsahujúce, je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti ...
49,76 € 37,82 €
Corpus Juris 2000
Myšlienka zriadiť inštitút Európskeho verejného prokurátora (European Public Prosecutor – EPP) vzišla z ...
3,49 € 2,86 €
​České právní dějiny
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných ...
32,76 € 26,86 €
České vize Evropy? - Manuál k naší evropské debatě
Projekt evropské integrace Evropská unie prožívá svou krizi, která je zároveň novou šancí k promýšlení ...
17,97 € 13,48 €
Československé právne dejiny
Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly ...
19,99 € 15,19 €
Čistá právna náuka
Hans Kelsen bol významný rakúsky teoretik práva a politiky, zakladateľ tzv. normativizmu. Jeho Čistá právna ...
12,00 € 9,00 €
Čtenář a stroj - Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů
Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociálních věd. Tematicky pokrývá tři typy ...
17,81 € 13,36 €
Daň z pridanej hodnoty v príkladoch
Publikácia obsahuje praktické príklady, ktoré približujú základné princípy fungovania systému DPH ...
3,85 € 3,16 €
Dane a účtovníctvo 1-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016, Stravovanie zamestnancov ...
12,50 € 9,75 €
​Dane a účtovníctvo 7-2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ceny a výhry z daňového hľadiska, Práva a povinnosti v súvislosti s ...
10,86 € 8,69 €
Dane a účtovníctvo 7/2018
V publikácii nájdete zaujimavé témy ako - transferové oceňovanie v príkladoch, daň vyberaná zrážkou od 1. ...
9,88 € 7,90 €
Daňové judikáty
Publikácia DAŇOVÉ JUDIKÁTY, obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším ...
30,00 € 24,00 €
Daňové právo na Slovensku
Učebnica Daňové právo na Slovensku, ktorá sa Vám, vážení čitatelia, dostáva do rúk, vznikla na podklade ...
26,90 € 21,52 €
Daňové priznania za rok 2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus, právnicke osoby, fyzické osoby, vyplnené vzory, vyplnené ...
3,50 € 2,63 €
Daňové zákony 2015 - Komplet tištěné publikace s úplnými zněními daňových zákonů platnými v roce 201
Tlačená publikácia so slovenskou daňovou legislatívou platnou k 1. 1. 2015 (vrátanie nového zákona o dani z ...
6,49 € 4,87 €
Daňové zákony 2015 Pravda
Daňové zákony v roku 2015 - obsah: Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o spotrebnej ...
4,99 € 3,84 €
Daňové zákony 2016
Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2016. V ...
4,99 € 3,74 €
Daňové zákony 2017
Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou ...
6,49 € 5,06 €
​Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Podpora kapitálového trhu z pohľadu daní, Povinnosť daňovej registrácie ...
10,86 € 8,69 €
​Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v JÚ, Individuálna účtovná ...
13,57 € 10,58 €
(1235)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii