Civil Code - Občiansky zákonník
Ďalšia publikácia z novej edície Translated Legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny ...
23,00 € 19,55 €
Civil Code - Občiansky zákonník, 2. vydanie
Účinný od 1. októbra 2013. Druhé vydanie publikácie z edície Translated Legislation Civil Code prináša ...
23,00 € 19,55 €
Civil Procedure Code - Občiansky súdny poriadok
Druhé vydanie účinné od 1. januára 2013. Druhé vydanie publikácie Civil Procedure Code – Občiansky súdny ...
25,00 € 21,25 €
Civilné mimosporové konanie
Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy ...
19,00 € 15,77 €
Civilné právo procesné
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho ...
27,50 € 20,90 €
Civilné právo procesné
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho ...
27,50 € 20,63 €
Civilné právo procesné
Publikácia sa zaoberá základnými teoretickými a praktickými otázkami vybraných druhov civilného procesu – ...
19,11 € 15,86 €
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Monografie věnovaná právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy je zpracována v komparativním ...
31,02 € 25,44 €
Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při ...
16,22 € 13,79 €
Civilný mimosporový poriadok
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a ...
119,00 € 107,10 €
Civilný mimosporový poriadok
Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový ...
44,00 € 37,40 €
Civilný mimosporový poriadok
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobúda ...
6,00 € 4,68 €
Civilný sporový poriadok
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový ...
66,00 € 56,10 €
Civilný sporový poriadok
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár ...
139,00 € 118,15 €
Civilný sporový poriadok
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť ...
6,60 € 5,15 €
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok
Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona ...
24,90 € 18,68 €
Civilný sporový poriadok. Úzz, 2. vydanie
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu ...
3,90 € 3,12 €
Corpus iuris civilis digesta - Tomus I.
Digesta (gr. Pándékeodai), všetko obsahujúce, je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti ...
49,76 € 37,82 €
Corpus Juris 2000
Myšlienka zriadiť inštitút Európskeho verejného prokurátora (European Public Prosecutor – EPP) vzišla z ...
3,49 € 2,62 €
​České právní dějiny
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných ...
32,76 € 26,86 €
České vize Evropy? - Manuál k naší evropské debatě
Projekt evropské integrace Evropská unie prožívá svou krizi, která je zároveň novou šancí k promýšlení ...
17,97 € 13,48 €
Československé právne dejiny
Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly ...
19,99 € 15,19 €
Čtenář a stroj - Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů
Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociálních věd. Tematicky pokrývá tři typy ...
17,81 € 13,36 €
Daň z pridanej hodnoty v príkladoch
Publikácia obsahuje praktické príklady, ktoré približujú základné princípy fungovania systému DPH ...
3,85 € 3,27 €
(1099)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii