Aktualizácia IV/1 / 2015
VYHLÁŠKA č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti ...
1,86 € 1,40 €
Aktualizácia V/1 / 2015
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmePríloha č. 1 ...
1,60 € 1,20 €
Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2011
Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín. V prvej skupine boli ...
13,00 € 9,88 €
Aktuálne otázky trestného zákonodarstva
Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k ...
10,50 € 7,98 €
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě
Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí ...
25,03 € 20,02 €
Antológia z politickej a právnej filozofie
Antológia z politickej a právnej filozofie zahrňuje reprezentatívny výber mysliteľov od antiky, cez teologických ...
16,00 € 12,16 €
Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku
Štandardizované FIDIC zmluvné podmienky ako medzinárodné zmluvné podmienky, využívajúce sa v investičnej ...
22,00 € 18,70 €
Argumenty teorie práva
Publikace se zabývá právní argumentací. Nezaměřuje se na argumenty praktických právníků, např. soudců a ...
15,93 € 13,22 €
Autorské a priemyselné práva
V súčasnom období rastie počet súdnych a mimosúdnych sporov týkajúcich sa oblasti autorských a obdobných ...
11,15 € 8,92 €
Autorský zákon - Komentár
Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí ...
20,00 € 17,00 €
Autorský zákon. Úzz, 2016
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s právnym stavom k 15. ...
3,50 € 2,80 €
Azylové právo
Publikácia spracováva teoretické a aplikačné problémy azylového práva. Vysvetľuje jednotlivé etapy vývoja ...
10,01 € 8,31 €
Bezdôvodné obohatenie
Vydavateľstvo IURIS LIBRI Vám prináša ďalšiu publikáciu z edície Judikatúra. Publikácia predstavuje prvú ...
24,50 € 20,34 €
Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci
Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred ...
6,95 € 5,07 €
Boj o právo
Jheringův „Boj o právo“ patří mezi nejpřekládanější, nejčtenější a myšlenkově nejvlivnější díla ...
10,01 € 8,51 €
Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv
Je porušování lidských práv jednou z příčin terorismu? Zasahují teroristické činy do práva lidských práv? ...
17,29 € 14,35 €
Boj za právo
Kniha významného nemeckého znalca rímskeho práva a právneho teoretika 19. storočia Rudolfa von Iheringa (1818 ...
13,00 € 9,75 €
Bydlení ve vlastním bytě
V předkládané publikaci nalezne čtenář odpovědi na otázky právního režimu bytu, který občan vlastní. ...
20,48 € 17,00 €
Byty a nebytové priestory s judikatúrou
Tretie, prepracované a doplnené vydanie.  Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
7,00 € 5,95 €
Cestné vozidlá - návody na cvičenia
Táto publikácia má pomôcť študentom ľahšie pochopiť teoretické vedomosti a aplikovať ich v praktických ...
13,55 € 10,84 €
Cezhraničné dedenie - Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných dedičstvách
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych ...
15,00 € 11,70 €
Církve a právo Miscellanea
Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího ...
32,43 € 25,94 €
Civil Code - Občiansky zákonník
Ďalšia publikácia z novej edície Translated Legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny ...
23,00 € 19,55 €
Civil Code - Občiansky zákonník, 2. vydanie
Účinný od 1. októbra 2013. Druhé vydanie publikácie z edície Translated Legislation Civil Code prináša ...
23,00 € 19,55 €
(1071)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii