Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach ...
19,10 € 15,66 €
Judikatúra vo veciach zmeniek
Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej ...
13,00 € 10,66 €
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu
Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti ...
19,80 € 16,24 €
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu
Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj ...
16,80 € 13,78 €
K otázkam medzinárodných vzťahov
Uvedená zbierka je súborom štúdií a článkov z oblasti medzinárodných vzťahov. Obsahuje širokú škálu ...
11,55 € 9,47 €
Kartelové a distribuční dohody - Teorie a praxe
Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, ...
23,21 € 19,26 €
Katastrálny zákon - Komentár
Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalšiu publikáciu, ktorou rozširuje okruh predpisov okomentovaných na ...
13,50 € 11,07 €
Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike
Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda ...
20,48 € 17,00 €
Katastrálny zákon. Úzz, 2016
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 15. ...
2,50 € 2,08 €
Kdo je vinen?
Právo je jednou ze složek veřejné moci. Jak ale ukázal už Émile Durkheim, právo je také sociálním faktem, v ...
6,83 € 5,67 €
Kolos na hliněných nohou?
Pozorujeme-li současný stát ve vývojové perspektivě, můžeme říci, že slábne, či naopak posiluje? A ...
21,60 € 16,85 €
Komentár k ústave Slovenskej Republiky
79,00 € 60,04 €
​Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v ...
35,95 € 29,48 €
Komentovaný Zákonník práce s príkladmi
Komplexný komentár Zákonníka práce s dôrazom na správnu aplikáciu v praxiVydavateľstvo EPOS operatívne ...
26,70 € 20,83 €
Komentovaný zákonník práce s príkladmi
Publikácia „Komentovaný Zákonník práce s príkladmi“ nadväzuje na komentované verzie základného ...
25,90 € 20,20 €
Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy
Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Monografia sa ...
12,50 € 10,25 €
Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov
Protiprávne konanie fyzických a právnickych osôb je v podmienkach Slovenskejrepubliky štandardne vnímané ako ...
15,50 € 11,78 €
Kompendium franchisingu
Kniha „Kompendium frachisingu“ od renomovaného autorského kolektívu, ktorý už dlhé roky pôsobí v ...
15,90 € 13,04 €
Kompendium judikatury - Právo a cestovní ruch
Kompendium judikatury - Právo a cestovní ruch obsahuje shrnutí nejdůležitější aktuální rozhodovací praxe ...
11,26 € 9,57 €
Kompendium korporačního práva
Korporační právo se dá učit různě - můžeme memorovat učebnice, srovnávat judikaturu, či jen obyčejně ...
18,66 € 15,49 €
Kompendium kriminológie
Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci ...
11,90 € 9,76 €
Kompendium penológie
Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ...
14,16 € 11,61 €
Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa
Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu ...
15,08 € 12,82 €
Komunitárne právo v judikatúre ústavných súdov SR a ČR
Autorka zatiaľ ojedinelej publikácie analyzuje prístup ústavných súdov dvoch nových členských štátov ...
7,00 € 5,74 €
(1246)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii