Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného ...
15,90 € 13,04 €
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám
Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré ...
23,50 € 19,27 €
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti
V publikácii „Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti“ sú komplexným spôsobom spracované ...
19,00 € 15,58 €
Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel
„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho ...
26,60 € 21,81 €
Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel
„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach ...
16,40 € 13,45 €
Judikatúra vo veciach stavebného konania
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho ...
27,50 € 22,55 €
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov
V edícii výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION, ktorá má už svoje stabilné miesto v knižnici každého ...
16,50 € 13,53 €
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania
Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému ...
24,50 € 20,09 €
Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom
Ďalšia publikácia z úspešnej edície vydavateľstva Wolters Kluwer obsahuje výber publikovaných a ...
22,80 € 18,70 €
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam
Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového ...
16,80 € 13,78 €
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania
Ďalší výber judikatúry z populárnej edície nášho vydavateľstva obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia ...
13,30 € 10,91 €
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru ...
5,50 € 4,51 €
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov - 2. vydanie
Druhé vydanie ponúka desiatky zaujímavých súdnych rozhodnutí...
20,00 € 16,40 €
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie ...
22,50 € 18,45 €
Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach ...
19,10 € 15,66 €
Judikatúra vo veciach zmeniek
Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej ...
13,00 € 10,66 €
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu
Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti ...
19,80 € 16,24 €
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu
Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj ...
16,80 € 13,78 €
K otázkam medzinárodných vzťahov
Uvedená zbierka je súborom štúdií a článkov z oblasti medzinárodných vzťahov. Obsahuje širokú škálu ...
11,55 € 9,47 €
Kartelové a distribuční dohody - Teorie a praxe
Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, ...
23,21 € 19,26 €
Katastrálny zákon - Komentár
Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalšiu publikáciu, ktorou rozširuje okruh predpisov okomentovaných na ...
13,50 € 11,07 €
Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike
Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda ...
20,48 € 17,00 €
Katastrálny zákon. Úzz, 2016
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 15. ...
2,50 € 2,08 €
Kdo je vinen?
Právo je jednou ze složek veřejné moci. Jak ale ukázal už Émile Durkheim, právo je také sociálním faktem, v ...
6,83 € 5,67 €
(1202)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii