Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov ...
19,00 € 15,58 €
Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov
V súvislosti s novým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak odborná, ako aj laická ...
14,50 € 11,89 €
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia
Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu ...
24,50 € 20,09 €
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Spoluvlastnícke vzťahy majú množstvo špecifík, čo ich robí neraz pomerne komplikovanými, avšak nielen so ...
6,50 € 5,33 €
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už ...
18,00 € 14,76 €
Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať
Kniha s judikatúrou v oblasti združení a združovania sa predstavuje pohľad na niekoľko tematických okruhov z ...
19,00 € 15,58 €
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v ...
18,00 € 14,76 €
Judikatúra vo veciach priestupkového práva
Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi ...
24,50 € 20,09 €
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach majúcich ...
24,50 € 20,09 €
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného ...
15,90 € 13,04 €
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám
Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré ...
23,50 € 19,27 €
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti
V publikácii „Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti“ sú komplexným spôsobom spracované ...
19,00 € 15,58 €
Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel
„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho ...
26,60 € 21,81 €
Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel
„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach ...
16,40 € 13,45 €
Judikatúra vo veciach stavebného konania
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho ...
27,50 € 22,55 €
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov
V edícii výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION, ktorá má už svoje stabilné miesto v knižnici každého ...
16,50 € 13,53 €
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania
Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému ...
24,50 € 20,09 €
Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom
Ďalšia publikácia z úspešnej edície vydavateľstva Wolters Kluwer obsahuje výber publikovaných a ...
22,80 € 18,70 €
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam
Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového ...
16,80 € 13,78 €
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania
Ďalší výber judikatúry z populárnej edície nášho vydavateľstva obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia ...
13,30 € 10,91 €
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru ...
5,50 € 4,51 €
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov - 2. vydanie
Druhé vydanie ponúka desiatky zaujímavých súdnych rozhodnutí...
20,00 € 16,40 €
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie ...
22,50 € 18,45 €
Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach ...
19,10 € 15,66 €
(1244)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii