Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) v ...
16,50 € 13,53 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania
Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ...
14,50 € 11,89 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky ...
14,50 € 11,89 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky ...
13,90 € 11,40 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky ...
16,50 € 13,53 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí ...
19,80 € 16,24 €
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v ...
23,90 € 19,60 €
Judikatúra v pracovnoprávnych veciach
Skončenie pracovného a štátnozamestnackého pomeruRozsudky, uznesenia a stanoviská súdov, týkajúce sa ...
14,30 € 11,73 €
Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov
Relatívna neplatnosť právnych úkonov, (ne)platnosť právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch, dôsledky ...
16,90 € 13,86 €
Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov
Výklad právnych úkonov a absolútna neplatnosť právnych úkonovVšeobecná právna úprava (ne)platnosti právnych ...
20,50 € 16,81 €
Judikatúra vo veciach azylu
Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov v azylových veciach. ...
26,90 € 22,06 €
Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Publikácia „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ vyšla v roku 2008 ako druhá vo ...
19,25 € 15,79 €
Judikatúra vo veciach daňového práva
Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva ...
21,50 € 17,63 €
Judikatúra vo veciach dedičského práva
Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o vám dáva do pozornosti ďalšiu publikáciu z čitateľsky obľúbenej edície ...
22,60 € 18,53 €
Judikatúra vo veciach dobrých mravov
Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. ...
19,25 € 15,79 €
Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní
Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve ...
25,00 € 20,50 €
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok
Ďalšia publikácia z našej obľúbenej edície judikatúr zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských ...
19,00 € 15,58 €
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva
Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne ...
19,50 € 15,99 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I.
I. Exekučné tituly a začatie exekučného konania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú ...
21,00 € 17,22 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II.
II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú ...
24,00 € 19,68 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III.
III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich ...
16,90 € 13,86 €
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov
Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať ...
29,50 € 24,19 €
Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností
Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a ...
19,50 € 15,99 €
Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania
Ďalší výber judikatúry vydavateľstva Wolters Kluwer je zameraný na jedinečnú problematiku - konkurzné a ...
19,00 € 15,58 €
(1267)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii