Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov
Výklad právnych úkonov a absolútna neplatnosť právnych úkonovVšeobecná právna úprava (ne)platnosti právnych ...
20,50 € 16,81 €
Judikatúra vo veciach azylu
Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov v azylových veciach. ...
26,90 € 22,06 €
Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov
V tejto publikácii, ktorá je druhou z edície judikatúr nášho vydavateľstva sme sa zamerali na aktuálnu ...
16,00 € 13,12 €
Judikatúra vo veciach daňového práva
Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva ...
21,50 € 17,63 €
Judikatúra vo veciach dedičského práva
Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o vám dáva do pozornosti ďalšiu publikáciu z čitateľsky obľúbenej edície ...
22,60 € 18,53 €
Judikatúra vo veciach dobrých mravov
Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. ...
19,25 € 15,79 €
Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní
Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve ...
25,00 € 20,50 €
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok
Ďalšia publikácia z našej obľúbenej edície judikatúr zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských ...
19,00 € 15,58 €
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva
Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne ...
19,50 € 15,99 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I.
I. Exekučné tituly a začatie exekučného konania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú ...
21,00 € 17,22 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II.
II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú ...
24,00 € 19,68 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III.
III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich ...
16,90 € 13,86 €
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov
Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať ...
29,50 € 24,19 €
Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností
Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a ...
19,50 € 15,99 €
Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania
Ďalší výber judikatúry vydavateľstva Wolters Kluwer je zameraný na jedinečnú problematiku - konkurzné a ...
19,00 € 15,58 €
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu
Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ...
14,50 € 11,89 €
Judikatúra vo veciach mediálneho práva
Základom judikatúry sú publikované aj nepublikované rozhodnutia správnych súdov, z ktorých bola vybraná ...
30,80 € 25,26 €
Judikatúra vo veciach náhrady škody
Publikácia z úspešnej  edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o ...
22,00 € 18,04 €
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve
Zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch je špecifickým vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ...
23,00 € 18,86 €
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže je ďalšou publikáciou z obľúbených výberov judikatúry nášho ...
16,00 € 13,12 €
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy
Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej ...
22,00 € 18,04 €
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov ...
19,00 € 15,58 €
Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov
V súvislosti s novým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak odborná, ako aj laická ...
14,50 € 11,89 €
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia
Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu ...
24,50 € 20,09 €
(1230)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii