Betónové konštrukcie - Vybrané state. Prvky namáhané normálnou silou a ohybovým momentom a základné
Učebnica nadväzuje na publikáciu "Betónové konštrukcie. Navrhovanie základných betónových prvkov podľa STNEN ...
22,78 € 19,36 €
Bezdomovectví
Tématem publikace je popis bezdomovectví v jeho psychickém a sociálním kontextu a problematika sociální práce s ...
15,70 € 11,30 €
Bezchordáty
Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom pedagogických fakúlt, resp. učiteľských študijných ...
8,00 € 6,80 €
Bezlopatková miniturbína
Monografie přináší ucelený souhrn informací o nově vyvinuté bezlopatkové turbíně, která funguje na ...
12,92 € 10,34 €
Bezpečné pracovné prostredie
Posudzovanie a navrhovanie pracovného prostredia v komplexnej sústave človek - stroj - prostredie s cieľom ...
10,80 € 9,18 €
Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia
Učebnica Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia je určená pre študentov bakalárskeho a ...
24,60 € 20,91 €
Bezpečnosť ľudstva
Publikácia je určená predovšetkým študentom spoločenskovedných vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie ...
13,20 € 10,56 €
Bezpečnosť potravín
Poskytovanie bezpečných potravín je legálnou požiadavkou a dôležitou súčasťou dodávania bezpečných a ...
5,00 € 4,00 €
Bezpečnosť v 21. storočí
Publikácia je určená predovšetkým študentom spoločenskovedných vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie ...
13,20 € 10,56 €
Bezpečnostné systémy - Poplachové systémy
Vysokoškolská učebnica Bezpečnostné systémy - Poplachové systémy nadväzuje na sériu už vydaných ...
33,85 € 29,11 €
Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů
Skripta jsou věnována požadavkům na systémy ochran a regulace jaderných zařízení, které jsou důležité z ...
8,04 € 6,43 €
Bezpečnostní vědy
V návaznosti na základní a metodologické přístupy v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které ...
7,52 € 6,17 €
Biblická gréčtina - Vysokoškolská učebnica
U Č E B N I C A    O B S A H U J E • podrobný výklad gramatiky s dôrazom na logické súvislosti preberaných ...
19,90 € 14,93 €
Bilingvismus a interkulturní komunikace
Publikace Bilingvismus a interkulturní komunikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele ...
13,35 € 10,95 €
Biofysikální chemie
Biofysikální chemie je interdisciplinární obor zabývající se aplikací fysikálně-chemických přístupů ...
20,92 € 15,69 €
Biofyzika, biochémia a rádiológia
Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na ...
9,63 € 7,22 €
Biochémia
Druhé vydanie učebnice Biochémia je v súčasnosti najnovší titul z oblasti biochémie, ktorý podáva ucelený ...
31,90 € 28,71 €
Biokybernetika
Biokybernetika je vedecká oblasť kybernetiky orientovaná na modelovanie a riadenie systémov, ktoré obsahujú ...
17,30 € 14,36 €
Biológia
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a ...
16,00 € 12,00 €
Biológia - Modelové otázky na prijímacie skúšky na Lekársku fakultu UPJŠ
Publikácia je určená záujemcom o štúdium na Lekárskej fakulte Univrzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v ...
18,59 € 14,87 €
Biológia - pomôcka pre maturantov
Učebnica biológie, sa svojím obsahom a štruktúrou snaží ponúknuť čitateľovi – stredoškolskému ...
7,00 € 5,60 €
Biológia - pracovný zošit pre 5. ročník
Prepracovaný plnofarebný zošit reaguje na pripravovanú zmenu v ŠVP, ktorá uvažuje o dvojhodinovej dotácii. ...
3,00 € 2,25 €
Biológia - Pracovný zošit pre 5. ročník 2
Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník 2. polrok približuje problematiku učiva z hodín biológie názorne, ...
7,60 € 5,70 €
(1957)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii