Aktuálne otázky edukácie
Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." (E. ...
7,70 € 6,16 €
Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike
Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým ...
20,00 € 16,40 €
Aktuální témata kulturních studií
Učebnice kulturálních studií Angely McRobbie je zasvěceným úvodem do široké problematiky dnes už etablované ...
14,97 € 10,78 €
Aktuárska matematika - životné poistenie
Cieľom publikácie je ponúknuť modely rôznych produktov životného poistenia, ako sú poistenie pre prípad ...
6,49 € 5,32 €
Alex za zrcadlem
Náš nesmírně složitý svět se překvapivě často řídí neočekávanými matematickými schématy. Alex Bellos, ...
16,36 € 12,27 €
Alternativní potravinové sítě: Česká cesta
Alternativní potravinové sítě se začaly prosazovat v zahraničí jako reakce na globalizující se výrobu ...
11,25 € 9,00 €
Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov
Obsahom monografie je spracovanie štruktúrnej komparácie východiskového a finálneho stavu vo vývine skloňovania ...
7,00 € 5,95 €
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj geometrické ...
15,00 € 11,25 €
Analytická chémia
Cieľom učebnice je poskytnúť informácie o princípoch a základoch analytických metód, príslušných ...
29,92 € 25,43 €
Analytická chemie pro farmaceuty
9,10 € 7,28 €
Analýza elektrických strojov
Táto vysokoškolská učebnica je určenáštudentom inžinierskeho štúdia silnoprúdovej elektrotechniky, ...
15,40 € 13,09 €
Andělé drahých kamenů
Drahé kameny jsou mocným nástrojem, který můžete použít na cestě za sebepoznáním. Promlouvají k nám ...
15,46 € 12,06 €
Andělské rady
Potřebujete si rychle vytáhnout kartu, která vás povzbudí a dodá vám pocit jistoty? Rozhodujete se mezi ...
9,35 € 6,92 €
Anglický jazyk - Gramatika
Súbor kartičiek obsahuje: slovesá, podstatné mená, zámená, číslovky, prídavné mená, príslovky, predložky, ...
3,40 € 2,55 €
​Anglický jazyk – prehľad gramatiky
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom ...
1,80 € 1,35 €
Anglický jazyk: Učebné texty - Na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického smeru
V prvej kapitole venovanej stručnému prehľadu anglickej gramatiky sa autori zamerali na dôležité gramatické ...
6,90 € 5,18 €
Angličtina 3
Je vhodná aj pre výučbu deťí so špecifickými poruchami učenia.
9,45 € 7,56 €
20%
Angličtina v kocke pre ZŠ
Prehľadné grafické spracovanie pomáha ľahko sa orientovať v texte a zapamätať si učivo. Učebnica obsahuje ...
4,15 € 3,32 €
Antropologie a Melanésie z doby kamenné do kyberprostoru
Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové proměny sociální a kulturní antropologie a současně popisuje a ...
22,30 € 16,73 €
Antropologie exotických sbírkových předmětů
Kniha je antropologickým a zároveň muzeologickým pohledem na význam a možnosti prezentace exotických artefaktů ...
8,65 € 6,49 €
Antropologie náboženství
Antropologie zkoumá člověka jako komplexní bytost a k tomuto využívá poznatků přírodních i sociálních ...
23,36 € 17,05 €
Aplikácia vybraných metód modelovania a simulácie v priemyselnom inžinierstve
Priemyselné inžinierstvo využíva tie najmodernejšie a njprogresívnejšie sa vyvíjajúce technológie ...
27,70 € 23,55 €
Aplikovaná forenzní psychologie
Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy ...
16,76 € 12,40 €
Aplikovaná matematika - Vybrané kapitoly z finančnej a poistnej matematiky
Učebnica predstavuje prierez súčasnými výpočtovými postupmi finančnej a poistnej matematiky tak, ako sa ...
10,13 € 8,10 €
(1977)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii